Oglas za prijem radnika – Skladištar

Uncategorized

Firma “BAJRA” d.o.o. vrši prijem u radni odnos uposlenika zanimanja kako slijedi:

SKLADIŠTAR – 1 izvršilac

Potrebna znanja i kvalifikacije:

  • SSS/VŠS –ekonomski ili tehnološki smjer
  • radno iskustvo.

Opis posla i zahtjevi radnog mjesta:

  • skladištenje robe
  • zaduženje i isporuka robe
  • preged robe prilikom povrata
  • obavlja i druge poslove iz navedene oblasti.

Kandidati su dužni prijavu sa biografijom (CV) i ostalom dokumentacijom dostaviti lično u sjedište firme “Bajra” d.o.o. Travnik na adresu: Dolac na Lašvi bb ili skeniranu dokumentaciju putem e-mail adrese: bajra@bih.net.ba.

Uz molbu obavezno je potrebno priložiti:

  • Kopiju rodnog lista
  • Kopiju diplome o završenoj školskoj spremi
  • Kopiju radne knjižice
  • Potvrdu o radnom iskustvu izdatu od ranijeg poslodavca ukoliko postoji evidentiran radni staž.

Krajni rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa, a najkasnije do 28.05.2019. godine.

Kandidati koji budu dostavili nepotpunu dokumentaciju neće se razmatrati.

Kandidati koji budu ispunjavali uvjete biće pozvani na razgovor o čemu će svako pojedinačno biti informisan.